Programy<br /> i analizy

 

Proponujemy realizację różnego rodzaju opracowań i analiz na potrzeby przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

I. Analizy finansowe

Proponujemy przygotowanie materiałów analitycznych o różnym stopniu szczegółowości. Sporządzamy analizy finansowe związane z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem, a także na potrzeby kredytowania lub pozyskania innych form finansowania zewnętrznego (leasing, factoring, środki UE) oraz inwestorów.

II. Wyceny przedsiębiorstw

Proponujemy opracowanie wyceny przedsiębiorstwa w celu określenia bieżącej oraz spodziewanej wartości przedsiębiorstwa. Stosujemy zróżnicowane metody wyceny, w celu możliwego przybliżenia oszacowanej wartości inwestycyjnej do wartości rynkowej. Wycenę przeprowadzamy stosując jedną lub kilka znanych metod, takich jak:

  • metody majątkowe oparte na wycenie aktywów,
  • metody dochodowe oparte na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów,
  • metody mieszane,
  • metody porównawcze

III. Programy naprawcze, restrukturyzacja

Proponujemy opracowanie programów naprawczych na potrzeby własne przedsiębiorstw, a także skierowanych do odbiorców zewnętrznych, np. programy restrukturyzacji zobowiązań bankowych (a także negocjacje warunków kredytowania, prolongaty spłat), dla potrzeb inwestorów (udziałowców, nabywców, udział w negocjacjach). Możliwe są także prace związane z restrukturyzacją bieżących zobowiązań i należności. Ogół prac związanych z opracowaniem stosownych materiałów jest na bieżąco konsultowany ze zleceniodawcą.