RACHUNKOWOŚĆ

Prowadzimy aktywną działalność w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw:

I. Audyt wewnętrzny

Proponujemy przeprowadzenie doraźnych lub systematycznych czynności audytorskich związanych z rachunkowością przedsiębiorstwa. Oferujemy przeprowadzenie działań sprawdzających w zakresie formalnym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Czynności te obejmują wybrane okresy działalności i są realizowane samodzielnie lub z udziałem osób prowadzących rachunkowość w przedsiębiorstwie.

II. Szkolenie pracowników

Proponujemy nadzór nad procesem rekrutacji pracowników działu księgowości, a także szkolenie pracowników działu. Przeprowadzamy szkolenia:

  • w zakresie wymagań formalno – prawnych, związanych z dokumentacją księgową,
  • w zakresie organizacji pracy i obiegu dokumentów,
  • w zakresie obowiązujących przepisów.

Możliwy jest także nadzór całościowy nad pracą działu księgowości przez dłuższy czas.
Nasza opieka obejmować może całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem działu księgowości, począwszy od bieżącego nadzoru nad jego pracą, poprzez kwestie zarządzania finansami, aż do systematycznego kontaktu z właścicielami w zakresie planowanej polityki finansowej przedsiębiorstwa.

III. Rachunkowość w praktyce

Prowadzimy systematyczny nadzór nad rachunkowością małych i średnich przedsiębiorstw.
Polecamy usługi sprawdzonych i rzetelnych biur rachunkowych: www.awal.pl

IV. Reprezentacja przed organami skarbowymi

W ramach naszej działalności zyskaliśmy szeroką praktykę w związku z reprezentowaniem naszych klientów przed organami skarbowymi, w ramach skarbowych postępowań kontrolnych (Urząd Skarbowy) i odwoławczych (Izba Skarbowa, także sporządzanie dokumentacji na potrzeby postępowania przed Sądem Administracyjnym). Jako pełnomocnik strony występujemy na każdym etapie postępowania kontrolnego.