Usługi doradcze

 

Świadczymy usługi doradcze w ramach szeroko pojętej obsługi przedsiębiorstw.

I. Doradztwo ekonomiczne

Prowadzimy obsługę małych i średnich przedsiębiorstw świadcząc usługi doradztwa ekonomicznego. Nasze usługi skierowane są do właścicieli oraz kadry managerskiej. Systematycznie świadczymy usługi tzw. bieżącego nadzoru nad prowadzoną działalnością

W ramach takiej obsługi proponujemy :

  • bieżący nadzór nad funkcjonowaniem organów statutowych przedsiębiorstwa,
  • bieżącą analizę problemów natury ekonomicznej,
  • opracowywanie materiałów, analiz, pism,
  • reprezentację przed instytucjami (także skarbowymi),
  • inne, uzgodnione z kontrahentem.

II. Obsługa prawna przedsiębiorstw

Poprzez współpracę z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi i Prawnymi zapewniamy pełną obsługę prawną przedsiębiorstw. Proponujemy w tym zakresie kompleksową usługę, począwszy od procesu rejestracji przedsiębiorstwa, w tym :

  • opracowanie umowy (statutu) spółki,
  • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych,
  • nadzór nad procesem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

poprzez bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa.

III. Przekształcenia organizacyjno-prawne

Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa może zaistnieć konieczność zmiany dotychczasowej formy organizacyjno – prawnej, w jakiej prowadzona jest dotychczasowa działalność.
Proponujemy opracowanie stosownych dokumentów, związanych ze zmianą tej formy oraz nadzór nad przebiegiem procesu rejestracyjnego w tym zakresie.
Nasze doradztwo obejmuje nie tylko kwestie prawne, ale także wszelkie inne zagadnienia natury organizacyjnej, związane z przekształceniem formy przedsiębiorstwa, np. organizację rachunkowości, nadzór nad organami statutowymi, itp.